ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ ↓

ໜ້າຫຼັກ

NULL

ທຶນການສຶກສາ UWC ສົກຮຽນປີ 2019 - 2021 ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

 

ທ່ານກວດສອບເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສະໝັກລ່ວງໜ້າໄດ້ທີ່ນີ້

  •    “ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້: ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນແບບກ້າໄດ້ກ້າເສຍ, ຈິດວິນຍານທີ່ບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້, ຄວາມຍຶດໝ...


  • ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ ຫຼື ຫຼັກສູກການສຶກສາຂອງຂະບວນການ UWC ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ໃຫ້ປະສົບທາງດ້ານການຮຽນທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ສຸມໃສ່ການສຶກສາທີ່ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ມາຈາກພື້ນຖ...


  •   “ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມພະຍາຍາມ, ຄວາມຖ່ອມຕົວໃນຄວາມສໍາເລັດ, ຄວາມສະຫງ່າງາມໃນຄວາມພ່າຍແພ້, ຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນຄວາມໂມໂຫ, ການຕັດສິນທີ່ໃສສະອາດແມ້ໃນຍາມຂົມຂື່ນຂອງຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ມີບາດແຜ...


17 ສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວໂລກ

ຂ່າວໃໝ່ໆກ່ຽວກັບ UWC